Az "Olvasó ifjúságért" mozgalom feladatai:

  1. A könyv, az olvasás legyen a fiatalok szocialista tudatformálásának hatékony eszköze;
  2. szélesítse a fiatalok olvasótáborát, a fiatal olvasók minél nagyobb számával kedveltesse meg az olvasást, általános és szakmai műveltségük kialakítása, művelődési készségük fejlesztése érdekében;
  3. váljék mindennapos gyakorlattá a KISZ-szervezetek életében a fiatalok és a könyv kapcsolata.

(Részlet a KISZ KB Intéző Bizottságának határozatából, 1968)

Az ifjúsági irodalom hiányairól:

"Fiataljaink szemléletének alakításába nemcsak az iskola és az ifjúsági szervezet szól bele, hanem a társadalom felszín alatti szemléletei is: nagymamai naivságok, régi történelmi díszkiadások sugallatai, borközi felnőttbölcsködések, és ki tudja, még mi minden más! (…)

A történelmi múltnak irodalmi megelevenítése is szinte felmérhetetlen változást hozhat fiataljaink történelmi érdeklődésében és gondolkodásában. Vannak egész korszakok, amelyről egyetlen könyvet sem tudunk a gyermekolvasó kezébe adni. (Tudjuk persze, hogy húsz év alatt - ennyi idős Magyarországon a szocialista szándékú ifjúsági könyvkiadás és a könyvtárhálózat is - nem lehet "megíratni", főként megfelelő színvonalon nem lehet, az egész világtörténelmet és az egész magyar történelmet - a nevelés szempontjából azonban még mindig zavaróak a hiányok.) (…)