Az „Olvasó ifjúságért” mozgalom feladatai:

 1. A könyv, az olvasás legyen a fiatalok szocialista tudatformálásának hatékony eszköze;
 2. szélesítse a fiatalok olvasótáborát, a fiatal olvasók minél nagyobb számával kedveltesse meg az olvasást, általános és szakmai műveltségük kialakítása, művelődési készségük fejlesztése érdekében;
 3. váljék mindennapos gyakorlattá a KISZ-szervezetek életében a fiatalok és a könyv kapcsolata.

  (Részlet a KISZ KB Intéző Bizottságának határozatából, 1968)

  Az ifjúsági irodalom hiányairól:

  „Fiataljaink szemléletének alakításába nemcsak az iskola és az ifjúsági szervezet szól bele, hanem a társadalom felszín alatti szemléletei is: nagymamai naivságok, régi történelmi díszkiadások sugallatai, borközi felnőttbölcsködések, és ki tudja, még mi minden más! (…)

  A történelmi múltnak irodalmi megelevenítése is szinte felmérhetetlen változást hozhat fiataljaink történelmi érdeklődésében és gondolkodásában. Vannak egész korszakok, amelyről egyetlen könyvet sem tudunk a gyermekolvasó kezébe adni. (Tudjuk persze, hogy húsz év alatt – ennyi idős Magyarországon a szocialista szándékú ifjúsági könyvkiadás és a könyvtárhálózat is – nem lehet „megíratni”, főként megfelelő színvonalon nem  lehet, az egész világtörténelmet és az egész magyar történelmet – a nevelés szempontjából azonban még mindig zavaróak a hiányok.) (…)

  Ujjainkon megszámlálhatjuk a proletárdiktatúráról, az oroszországi magyar internacionalistákról, a Horty-korszak haladó mozgalmainak hőseiről és vértanúiról, a spanyolországi internacionalistálról írt könyveket, és hány írás született a fasisztaellenes ellenállásról, a partizánokról, a világ minden táján vérüket hullató magyar kommunistákról, a Petőfi-brigádról vagy a Németországba hurcolt leventék szomorú kalandjairól, a dunántúli vagy a német ellentámadás tankjai előtt a Dráva hídját felrobbantó s életével fizető pécsi inasgyerekről, a Görgey-zászlóaljról vagy a magyar ifjúság „nagy kalandjáról”, a NÉKOSZ-mozgalomról? (A gyermekolvasó számára ugyanis - helyzetéből és életkorából következően - minden „törtébelem", ami születése előtt történt.) A „felnőtt"-szépirodalom utóbbi években született néhány alkotása bizonyítja, hogy szembe lehet nézni ilyen „nehéz" kérdésekkel is. (...) Az író (…) aligha fogadhat el tanácsot bárkitől, hogy miről írjon, kit válasszon hőséül. (…) Az igény és szükséglet jelzése talán mégsem haszontalan erőlködés."

  Részlet Csulák Mihály Ifjúságunk történelmi tudata c. írásából [Olvasó ifjúság, Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp., 1972]