Minden gyereknek joga van ismernie a jogait – ezt mondja ki a Gyermekjogi Egyezmény is, melyet Magyarország 1991 őszén ratifikált. A jogok megismerése, megértése azonban sokszor egy felnőtt számára is nehéz, éppen ezért a szaknyelven megfogalmazott alapdokumentumokhoz több segédanyag is készült. Ezek közül mutatjuk most be az Országgyűlési Biztosok Hivatalához tartozó honlapot, a gyermekjogok.obh.hu-t. Az oldalt az állampolgári jogok országgyűlési biztosa indította, hogy legyen egy olyan hely az interneten, ahonnan a gyerekek tájékozódhatnak az őket érintő jogokról.

Az oldalon a gyerekek számára is könnyen érthető nyelven dolgozzák fel az alkotmányos jogokat és a Gyermekjogi Egyezményt. Előbbihez egy katalógus nyújt segítséget: az Alkotmány egymás alatt felsorolt gyerekekre vonatkozó cikkeire kattintva megjelenik az eredeti szöveg – amelyet az oldal segédjével, a Jogtündérrel hangosan is fel lehet olvastatni – és az Alkotmány szövegrészletének magyarázata, illetve egy témához kapcsolódó, véletlenszerű gyakorlati kérdés. Például a Jogorvoslathoz való jogot így dolgozzák fel:

Az Alkotmány vonatkozó szövegrészlete:

  • A Magyar Köztársaságban a törvényben meghatározottak szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírósági, közigazgatási és más hatósági döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.

A gyermekjogok.obh.hu fordítása:

  • Jogod van egy szerinted rád nézve sérelmes döntés megváltoztatását kérni.
  • A jogorvoslathoz való jog az jelenti, hogyha úgy érzed, hogy valamely állami szerv döntése nem megfelelő, vagy sérti valamely jogodat, akkor egy másik, magasabb fórumhoz fordulhatsz. Ilyenkor még egyszer megvizsgálják az ügyedet és újra döntenek benne. Az ilyen eljárásban nem vehet részt az, aki a korábbi döntést hozta. Ez a biztosíték arra, hogy valóban alaposan, elfogulatlanul vizsgálják ki az általad sérelmezetteket.

És egy a kapcsolódó problémák közül:

  • Bezárhat a tanárom az osztályba?
  • A tanuló, amennyiben nem teljesíti kötelezettségeit, – ha a kötelesség szegés súlyos – fegyelmi eljárás alapján felelősségre vonható. A tanárod azonban – bármit is követtél el – nem alkalmazhat testi fenyítést, és a szabadságodtól sem foszthat meg, tehát az osztályterembe nem zárhat be.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményéhez az UNICEF készített segédanyagot, melyben a legfontosabb cikkeket egy 9 éves angol kisfiú magyarázatain keresztül világítják meg. Itt az eredeti szöveg sajnos nem jelenik meg párhuzamosan, de a szervezet honlapján a teljes szövegen túl annak további feldolgozásai (például külön a 8-12 és a 12-16 éveseknek) is megtalálhatóak. Egy példát innen is mutatunk:

Szövegrészlet az Egyezményből (6. cikk):

  • 1. Az Egyezményben részes államok elismerik, hogy minden gyermeknek veleszületett joga van az életre.
  • 2. Az Egyezményben részes államok a lehetséges legnagyobb mértékben biztosítják a gyermek életbenmaradását és fejlődését.

Ugyanez a cikk „gyereknyelven" a gyermekjogok.obh.hu-n:

  • Mindenkinek el kell ismernie, hogy jogod van élni.

Az alapdokumentumok ismertetése és magyarázata mellett a honlapon bemutatják, ki is az az ombudsman, mivel foglalkozik, miben tud segíteni, a linkgyűjteményben pedig összeválogatták azokat a szervezeteket, intézményeket, melyek további információt, segítséged nyújtanak az egyes résztémákkal kapcsolatban. A Gyakran Ismételt Kérdések között csoportosítva megtalálható valamennyi kérdés azok közül, amelyek az Alkotmány magyarázatait egészítik ki. A felnőttek pedig a vonatkozó ombudsmani vizsgálatokról is olvashatnak.

Kövess minket Facebookon is!