Kigyűjtöttük, mit tart fontosnak leszögezni a gyerekekkel (is) kapcsolatosan az új alkotmánytervezet. A hatályos alkotmányhoz képest a tervezetben a gyerekek, a családok jóval hangsúlyosabban vannak jelen. A gyerekek utáni szavazati jog lehetősége ugyan nyitva marad, azonban bizonyos kérdésekben meglehetősen szigorú és határozott hangot üt meg a tervezet, sőt beleszól a családok életébe, például ahol azt írja, hogy "a nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni".

ALAPVETÉS

K. Cikk

(1) Magyarország védi a házasság intézményét mint a férfi és nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot mint a nemzet fennmaradásának alapját.

(2) Magyarország támogatja a gyermekvállalást.

(3) A családok védelmét sarkalatos törvény szabályozza.

SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG

X. Cikk

(1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez.

(2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti anyagi támogatásával biztosítja.

XV. Cikk

(1) Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

(2) A szülőknek joguk van ahhoz, hogy a gyermeküknek adandó nevelést megválasszák.

(3) A szülők  kötelesek kiskorú gyermekükről gondoskodni. E kötelezettség magában foglalja gyermekük taníttatását.

(4) A nagykorú gyermekek kötelesek rászoruló szüleikről gondoskodni.

Magyarország külön intézkedésekkel védi a nőket, az időseket és a fogyatékossággal élőket.

XII. Cikk

(1) Gyermekek foglalkoztatása – testi, szellemi és erkölcsi fejlődésüket nem veszélyeztető, törvényben meghatározott esetek kivételével – tilos.

(2) Magyarország külön intézkedésekkel biztosítja a fiatalok és a szülők munkahelyi védelmét.

XXI. Cikk

(2) A jövő nemzedékek érdekében nem tekinthető az egyenlő választójog sérelmének, ha sarkalatos törvény azokban a családokban, ahol van kiskorú gyermek, az anyának – illetőleg helyette törvényben meghatározott esetben más személynek - további egy szavazati jogot biztosít.

XXVIII. Cikk

(1) Minden ember és törvény alapján létrehozott jogalany teherbíró képességének megfelelően hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez.

(2) A közös szükségletek fedezéséhez való hozzájárulás mértékét a gyermeket nevelők esetében a gyermeknevelés kiadásainak figyelembevételével kell megállapítani.

Az alkotmány teljes szövege ezen a linken letölthető.

Kép: akadalymentes.kormany.hu


Kövesd a Gyerekszemlét a Facebookon is!