A VII. kerületi Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium április 20-án kapta meg a hivatalos értesítést arról, hogy megkezdődött a bezáratásához vezető döntés-előkészítési munka az önkormányzat Művelődési és Sport Irodájában. Április 26-ára, keddre rendkívüli értekezletet hívott össze az iskola Szülői Szervezete, ahol a résztvevők felháborodásuknak és elkeseredésüknek adtak hangot. Megpróbáltunk utánajárni, milyen következményekkel járhat a Janikovszky bezárása.

A keddi, feszült hangulatban zajló értekezleten elhangzott, hogy a nevelőtestület egy héten belül tiltakozó demonstrációt szervez, melyről a napokban egyeztetnek a rendőrséggel. Az értekezleten megjelent Palkó Tamás önkormányzati képviselő (LMP) is, aki felszólalásában azt ígérte a tanároknak és a szülőknek, hogy ő és pártja „nem fogja hagyni, hogy tönkretegyék a Janikovszkyt”. Más politikus a helyszínen nem volt jelen vagy legalábbis nem szólalt fel politikusi minőségében. A résztvevők értetlenül álltak a kerület döntése előtt, és többen sérelmezték, hogy az önkormányzat nem fordít kellő energiát a tájékoztatásukra.

Ami jelen pillanatban biztosnak tűnik: a Janikovszky jogutódja a Baross Gábor Általános Iskola lesz, melynek Hernád utcai épületében kerül sor a szervezeti és fizikai összevonásra. Értesüléseink szerint azonban nemcsak a Janikovszky és a Baross iskola életében várható változás, hanem napirendben van a Dob utcai intézmény összevonása is a Kertész utcaival, ugyanakkor a döntés-előkészítés ott még nem indult meg. Ez összhangban van azzal, amit a VII. kerületi önkormányzat válaszolt arra a kérdésünkre, hogy terveznek-e más iskolabezárást is: „Nincs folyamatban jelenleg más intézmény bezáratásával kapcsolatos döntés-előkészítés. A tervezett intézmény-összevonás nem egy önálló döntés, hanem egy komplex oktatásszervezési és fejlesztési program része.”

Az erzsébetvárosi önkormányzat szűkszavú indoklása szerint a Janikovszky bezárásának „költségtakarékossági és hatékonysági okai vannak”, mivel 1995 óta 4272-ről 2318-ra apadt a kerületi diákok száma. Ugyanakkor az önkormányzat által hangsúlyozottan szakmai döntés egy olyan hatástanulmányon alapul, melyhez sem az iskola vezetősége, sem a szülők egyelőre nem férnek hozzá. A Szülői Szervezet kérésére az önkormányzat mindössze egy keltezés, aláírás és hivatkozások nélküli dokumentumot adott ki, mely mindössze három, 1,5-ös sortávval megírt oldalból áll, és közel harmadát egy olyan táblázat teszi ki, melyben 1995-től 2010-ig a kerületi tanulószám változása van feltüntetve. A VII. kerületi gyerekszám csökkenése ellenére azonban a Janikovszky népszerűsége éppen hogy töretlen, nincs gyerekhiány, tehát a tájékoztatóban kimutatott csökkenés negatív következményei ezt az iskolát nem érintették. Önmagában a gyerekszámcsökkenést éppen ezért a szülők nem tudják elfogadni a jól működő iskola bezáratásának indoklásaként.

Viszont a költséghatékonysági érv megalapozottnak tűnik. A Janikovszkyban jelenleg 430-an tanulnak (ebből 65 gimnazista), a Barossban 291-en. A Janikovszky épületébe nem nagyon férnek be többen, míg a Hernád utcai Baross iskola 750 diák befogadására alkalmas. Vagyis jelenleg a felét sem használják ki kapacitásaiknak, amit a Janikovszky tanulóival kényelmesen fel lehetne tölteni. Ugyanakkor gondot jelent, hogy az épület elosztása miatt nem lehet megfelelő arányban elkülöníteni két részt a két iskolának. Már csak ezért is logikusnak tűnik a teljes intézményi összeolvadás lehetősége, amit az is megkönnyít, hogy mindkét iskolában most jártak le az igazgatói kinevezések. Forrásaink azzal számolnak, hogy a költözés és a valószínű összeolvadás után nem a két iskola jelenlegi igazgatójának valamelyike újrázhat, hanem egy harmadik személy vezeti majd az egyesített intézményt.

Az összevonásnak azonban a spórolás mellett kellemetlen következményei is lehetnek, melyet elsősorban a szülők és a gyerekek érezhetnek meg. A keddi értekezleten egy édesanya például félelmének adott hangot: „Mélyről jöttem, nem akarom oda visszavinni a gyerekemet, taníttatni akarom. A barna arcával viszont nem tudom sehová sem felvetetni.” A Janikovszky ugyanis nemcsak zöld kerttel rendelkező ökoiskola, hanem a kerület egyetlen működő Tehetségpontja is, ahol kiemelt szerep jut a drámapedagógiának és az integrált oktatásnak. És éppen ebből fakad a következő probléma is az összevonással kapcsolatban: mivel a Baross sportiskola, értelemszerűen teljesen más feltételeknek kell megfelelnie az eltérő pedagógiai programmal rendelkező intézményeket befogadó épületeknek. Ha a pedagógiai célkitűzéseket meg akarják tartani az összevonás után is, a Hernád utcában minél hamarabb meg kellene kezdeni az átalakításokat, melyek igen komoly költséget jelentenének. Ha a képviselő-testület a bezáratás mellett dönt május végén, alig 3 hónap marad a munkálatokra, hogy az új tanév zökkenőmentesen induljon. Megpróbáltuk felhívni a Baross iskolát is, ahol még tartott a tavaszi szünet, ezért az igazgatót nem lehetett elérni. A megkérdezett pedagógusok szerint a sok nyitott kérdés is azt mutatja, az önkormányzatban nem mérték fel a döntés lehetséges pedagógiai és oktatásszervezési következményeit.

Hogy mi lesz a megüresedő Janikovszky jelenlegi épületével, arra az önkormányzat nem adott konkrét választ, csak annyit árult el, hogy az épület továbbra is oktatási-kulturális célokat fog szolgálni, ezzel kapcsolatban pedig még tárgyalásokat folytatnak. Sokan tudni vélik azonban, hogy az alapítványi fenntartású, az önkormányzati vezetésben pártfogókkal rendelkező Facultas Középiskola kapja meg nemrég felújított Rottenbiller utcai épületet. Az ügy pikantériája, hogy ez gyakorlatilag a két intézmény helycseréjét jelentené, hiszen a Facultas van jelenleg a Baross iskola kisebbik, 350 fős szárnyában, amit az önkormányzat most a Janikovszkynak szán. Ennek kapcsán több megkérdezett szülő is a költözés szociológiai vonatkozására hívta fel a figyelmet. A Hernád utcai épület ugyanis az ún. „Csikágó” (a Rottenbiller utca – Damjanich utca – Dózsa György út – Thököly út által határolt négyszög) közepén helyezkedik el, a környék roma diákjai pedig jórészt ide, a Baross iskolába, tehát a Facultas mellé járnak. Ebből a szomszédságból költözne el a jóval elegánsabb Rottenbiller utcai épületbe a Facultas – már amennyiben valóban ők nyerik el az ingatlan hasznosításának jogát.

Arra a kérdésre, hogy lehetett-e előzetesen sejteni akár a kerületi igazgatói értekezleteken elhangzottakból, akár más forrásból, hogy mi várhat a Janikovszkyra, Varga Márta igazgatótól azt a választ kaptuk, hogy számára semmilyen jel nem utalt a bezáratásra. Korábban a kerületi vezetés közoktatás-politikai koncepciójában ugyan volt szó arról, hogy ennyi iskolát nem tud eltartani a kerület, azonban a Janikovszky népszerűsége miatt nem is gondoltak arra, hogy pont őket érintené a tervezett változás.

Az iskolák összevonását a szülők értesülése szerint a május 20-ai testületi ülésen szavazzák meg, a VII. kerület sajtóirodája azonban kérdésünkre az időpontot nem erősítette meg. Az önkormányzat nem adott választ arra a kérdésre sem, hogy miért éppen az iskolaválasztási időszak végén kezdték meg a bezáratást megelőző egyeztetéseket, akkor, amikorra a szülők már beíratták az új elsősöket. Az önkormányzat azonban hangsúlyozza, hogy a gyerekeket jog- és érdeksérelem nem éri, mindannyiuk számára biztosítanak iskolai férőhelyet a Barossban.